Apie mus
Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

TRANSIMEKSA kuria kitokį požiūrį į verslą, todėl planuodama savo veiklą įmonė atsižvelgia į visų, su kuriais dirba, poreikius ir lūkesčius. Mūsų socialinės atsakomybės strategija nukreipta į:

Personalą

Svarbiausia - darbuotojai, todėl didelis dėmesys skiriamas čia dirbantiems. Personalo valdymo politikos tikslas - kurti tokią aplinką, kuri padėtų pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus. Esame įsitikinę, kad tinkami žmonės tinkamose pozicijose ne tik visapusiškai realizuoja save, bet ir sukuria didžiausią įmonės pridėtinę vertę. Skatinant darbuotojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą, bendrovėje taikomos įvairios motyvavimo programos. 

Prioritetinė personalo valdymo ir motyvavimo sritis - darbuotojų ugdymas ir pagalba planuojant jų karjerą. Pastebėti perspektyvų darbuotoją ir pasirūpinti jo karjera - įmonės vadovų pareiga. 

Bendrovė vertina darbuotojų indėlį į bendrus įmonės rezultatus ir darbuotojų lojalumą.

Darbuotojų laisvalaikio organizavimą

Bendrovė kasmet savo darbuotojams organizuoja renginius, kurie jau tapo tradiciniai.

Saugių darbo vietų sudarymą

Bendrovėje griežtai laikomasi darbo saugos reikalavimų, modernizuojamos darbo vietos ir poilsio zonos. Daug lėšų skiriama asmeninės apsaugos priemonėms ir darbo drabužiams. Didelis dėmesys skiriamas darbo saugos mokymams, apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų, atliekamų darbų kontrolei.

Aplinkos apsaugą

Bendrovė didelį dėmesį skiria ekologinėms problemoms spręsti. Siekiame sumažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai, todėl nuolat atnaujiname nuosavo transporto parką, įsigydami naujų, ekologiškus standartus atitinkančių vilkikų. Įmonė nuosavo transporto parką sudaro vilkikai, atitinkantys Euro 5 ir Euro 6 ekologinius reikalavimus. 

Įmonės biuras - tai vieta, kur rūpestingai rūšiuojamos ir atiduodamos perdirbti visos kasdienės veiklos atliekos. Taip pat organizuojame renginius, kurių metu tvarkome aplinką.

Skaidrų ir etišką verslą

Tai pagarba tiekėjams, klientams, darbuotojams ir visai aplinkai. Mes įsipareigojame informuoti apie savo veiklą tiksliai, skaidriai ir laiku.

Paramą

Remiame visuomenei naudingus sveikatos, mokslo ir sporto sričių projektus.

 


Sertifikatai