Apie mus
Vertybės ir tikslai

 

Vertybės ir tikslai

Atsakomybė 

Svarbiausios vertybės, kuriomis grindžiama mūsų kasdienė veikla - atsakomybė, lankstumas ir operatyvumas, nuolatinis tobulėjimas, dėmesys žmonėms bei tvari aplinkosauga. Mūsų veiklos principas – skaidrus ir etiškas verslas.

Мūsų tikslai:
 •  Išlaikyti nepriekaištingą įmonės reputaciją  ir patikimo partnerio vardą krovinių pervežimo rinkoje;
 • Pagal vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus patikimai, kokybiškai transportuoti vaistinius preparatus;
 • Tinkamų tiekėjų ir partnerių pasirinkimas;
 •  Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę pagal jo pareigas ir kompetenciją;
 • Kovoti su bet kokios formos korupcija ir kyšininkavimu.
Lankstumas ir operatyvumas 

Siekiame užtikrinti aukščiausią krovinių pervežimo paslaugų kokybę, todėl įvertiname visas galimybes ir klientams siūlome tik tokius sprendimus, kurie geriausiai atitinka jų poreikius. 

Мūsų tikslai:
 • Vykdyti griežtą kontrolę dėl alkoholio, narkotikų ar kt. svaigalų naudojimo darbe, užtikrinant aukščiausios kokybės darbą bei saugumą;
 • Išlaikyti nepriekaištingą įmonės reputaciją ir patikimo partnerio vardą krovinių pervežimo rinkoje;
 • Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę pagal jo pareigas ir kompetenciją.
Nuolatinis tobulinimas 

Ugdydami kokybės kultūrą, siekiame nenutrūkstamo teikiamų krovinių pervežimo paslaugų ir jų valdymo sprendimų tobulinimo. Pagrindiniu savo sėkmės rodikliu laikome tik geriausius klientų atsiliepimus apie mūsų teikiamas pervežimo paslaugas. 

Мūsų tikslai:
 • Siekti nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumo, gerinimo, visa tai pritaikant prie įmonės plėtros ir rinkos pokyčių;
 • Analizuoti vartotojų poreikius bei lūkesčius ir juos tenkinti užtikrinant geriausią krovinių pervežimo paslaugų kokybę, paslaugų atlikimo laiką, drauge įvertinus finansinius išteklius;
 • Skatinti kiekvieną darbuotoją dalyvauti įmonės vadybos sistemos tobulinime, suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
Taršos prevencija 

Mums ne vis vien kokioje aplinkoje gyvename bei kokią ją paliksime ateičiai. Prevenciškai siekiame sumažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai. Mūsų vilkikai yra nuolatos atnaujinami ir atitinkantys aukščiausius kokybės standartus (Euro 5, Euro 6), kurių reglamento tikslas yra mažinti išmetamų teršalų kiekį.

Мūsų tikslai:
 • Diegti naujus technologinius sprendimus, mažinančius medžiagų sunaudojimą ir taupančius kitus išteklius;
 • Atliekas tvarkyti pagal galiojančius įstatymus ir kitus normatyvinius reikalavimus;
 • Reguliariai vertinti įmonės poveikį aplinkai, planuoti poveikį mažinančias priemones.

Turto ir informacijos sauga

Siekdami užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas klientams, mes rūpinamės, kad transportavimo procesas, kroviniai, valdomas turtas ir informacija būtų saugūs.
 

     Мūsų tikslai:

 • Užtikrinti ir valdyti informacijos, informacinių technologijų, valdomo turo ir teikiamų paslaugų saugą;
 • Laiku užkardyti nesankcionuotą fizinę prieigą prie kliento patikėto ar bendrovės valdomo turto bei informacijos;
 • Siekti nuolatinio informacijos saugumo valdymo gerinimo;
 • Taikyti inovatyviausias fizines ir technologines apsaugos priemones, užtikrinančias gabenamų krovinių saugą.