Naujienos
2014-07-28

Transimeksa projekts tiek atzīts par labāko

Projekts tiek daļēji finansēts no ES atbalsta fondiem saskaņā ar Ekonomikas izaugsmes programmas prioritāti „Uzņēmējdarbības ražīguma palielināšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana“ pasākuma „Jaunas iespējas“ ietvaros. Projekta kopējā vērtība: 210 000 litu (no tiem ES fondu līdzekļi – 107 000 litu).  Projekta īstenošanas laikā, kas ilga divus gadus, uzņēmums ir piedalījies četrās starptautiskās izstādēs, kurās iepazīstināja ar saviem pakalpojumiem.

Transimeksa projekts tiek atzīts par labāko